Kontakt

Felekov s.r.o.

Adresa:
Brezová 3
080 06 Prešov
Slovensko 1

Telefonický kontakt: +420 601 555 057
Email: info@felekov.sk,

Fakturačné údaje:
IČO: 51 480 883
IČ DPH: SK212 071 7203

Zápis v OR: Okresný súd Prešov, vložka 36068/P

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK63 1100 0000 0029 4205 3893

SWIFT: TATRSKBX