Napájacie zdroje

Napájací zdroj  je elektronický obvod, ktorý zabezpečuje elektrickú energiu požadovaných parametrov pre napájaný elektronický obvod,  obvykle premenou elektrickej energie z iného zdroja .

Dodávame napájacie zdroje firmám, ktoré sa zaoberajú dodávkami, výrobou, montážou a servisom elektrozariadení.

Typy zdrojov:

Napájacie zdroje pre LED

Napájacie zdroje na DIN lištu

Zálohované napájacie zdroje

Priemyselné zdroje

DC/AC Meniče

Ponúkame napájacie zdroje od rôzných výrobcov:

MEAN WELL 

https://www.meanwell.com/productSeries.aspx#

DELTA Power supply

https://www.deltapsu.com/en